калпав

прил. - лош, лошокачествен, недобър, недоброкачествен, негоден, крастав
прил. - недобросъвестен
прил. - долнокачествен
прил. - некадърен
прил. - отвратителен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • неалит — калпав, лош (Могу си неалит бе. Много си лош.) …   Речник на Северозападния диалект

  • долнокачествен — прил. долнопробен, лошокачествен, лош, недобър, дефектен прил. груб, едър, едрозърнест, едро смлян, прост прил. евтин прил. калпав прил. незначителен, нищожен, жалък прил. третостепенен, малоценен …   Български синонимен речник

  • крастав — прил. шугав прил. калпав, лош, нищожен, незначителен …   Български синонимен речник

  • лошокачествен — прил. лош, недоброкачествен, долнокачествен, злокачествен, долнопробен, калпав, нескопосан, лошо съставен, негоден, развален …   Български синонимен речник

  • негоден — прил. изхабен, похабен, развален, повреден, взел дал, свършен, свършил, употребен, употребяван, невалиден, неупотребяем, неприложим, неизползваем, изпял си песента, бракуван, захвърлен, стара кримка прил. неспособен, некадърен, не го бива, вързан …   Български синонимен речник

  • некадърен — прил. несръчен, неспособен, не го бива, непохватен, неумел, негоден, вързан, схванат, бездарен, кекав прил. калпав прил. негоден за нищо, безотговорен, презрян прил. некомпетентен прил. неекспедитивен, неделови …   Български синонимен речник

  • отвратителен — прил. неприятен, противен, непоносим, досаден, антипатичен, несимпатичен, лош, грозен, некрасив, неприветлив, нежелателен, възмутителен, ужасен прил. долен, мерзък, гнусен, гаден, мръсен, омразен прил. вреден прил. невъзможен прил. отблъскващ,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.